Klub SP6PRT

SP6PRT jest klubem PZK nr 09/OT-01 we Wrocławiu. Znak kontestowy: SN6F.

Prezesi Klubu SP6PRT:

 1. SP6AQK – Mieczysław Frydrysiak od 2/11/1964 do 25/05/1973 (9 lat, Silent Key)
 2. SP6FER – Zenon Pietrzak od 25/05/1973 do 12/01/1986 (8 lat, Silent Key)
 3. SP6FVF – Jerzy Matysiak od 12/01/1986 do 19/01/1989 (3 lata)
 4. SP6HTX – Eugeniusz Korytkiewicz od 28/01/1989 do 23/11/1991 (2 lata)
 5. SP6CCI – Bolesław Konieczny od 23/11/1991 do 06/06/2019 (29 lat)
 6. SP6IFN – Ryszard Banasiak od 06/06/2019

Rys historyczny

8 listopada 1960r. został założony Terenowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców przez grupę inicjatywną w składzie:

 • SP6OI – Ryszard Sawicki
 • SP6BW – Roman Łukowicz
 • SP6QH – Eugeniusz Hutnik
 • SP6AUH – Tadeusz Ponomarow

Grupa ta podjęła uchwałę o powstaniu Terenowego Klubu PZK z siedzibą w Okręgowym Klubie Oficerskim Ś.O.W. we Wrocławiu. Wojewódzki Oddział Terenowy PZK we Wrocławiu po sprawdzeniu poprawności uchwały o powstaniu Klubu, wpisał go do ewidencji klubów terenowych PZK prowadzących działalność na terenie Wrocławia.

15 października 1964r. wysłano wniosek do PIR o wydanie pozwolenia na używanie urządzeń radiowych – nadawczych lub nadawczo – odbiorczych -klubu PZK, sporządzony przez:

 • SP6AUH – Tadeusza Ponomarowa,
 • SP6AWB – Mieczysława Wojtowicza,
 • SP6FV – Franciszka Górskiego.

7 grudnia 1964 klub uzyskał licencję na znak SP6PRT (nr zezwolenia 48/K/64). Pierwszym prezesem klubu został 2 listopada 1964 kolega Mieczysław Frydrysiak SP6AQK, który tą funkcję pełnił przez dziewięć lat – do 25 maja 1973 r.

4 stycznia1965 została przeprowadzona przez koleżankę Honoratę Wojtowicz SP6AYQ pierwsza łączność ze stacji klubowej SP6PRT na CW z kolegą Mieczysławem Wandorem SP6OQ (Silent Key) z Wrocławia o godz. 20.00 czasu GMT.

W latach 1965 – 1971 klub SP6PRT przy Okręgowym Klubie Oficerskim Ś.O.W. na urządzeniu „home made” brał udział w zawodach krajowych, zagranicznych oraz przeprowadził wiele łączności na telegrafii.

25 maja 1973 – prezesem klubu został wybrany kolega Zenon Pietrzak SP6FER. Funkcję tę pełnił przez 8 lat – do 12 stycznia 1986 r.

W latach 1971 do 1977 Klub SP6PRT uzyskał pozwolenie na pracę z prywatnego lokalu kolegi Zenona Pietrzaka SP6FER, jako SP6PRT/6. Było to spowodowane trwającym w tym okresie remontem i przebudową Okręgowego Klubu Oficerskiego Ś.O.W.

25 maja 1977 – Klub otrzymał nowe pomieszczenie przy ul. Wróbla, w którym prowadził działalność klubową do 1984r.

7 stycznia 1985 – Klub SP6PRT przeniesiono z ul. Wróbla na ul. Gajową 58/22.

12 stycznia 1986 na prezesa Klubu został wybrany kolega Jerzy Matysiak SP6FVF, który pełnił tę funkcję do 28 Stycznia 1989r.

28 stycznia 1989 – wybrano nowego – czwartego w kolejności – prezesa Klubu SP6PRT i został nim kolega Eugeniusz Korytkiewicz SP6HTX. Pełnił obowiązki przez okres dwóch lat do 23 listopada 1991r.

23 listopada 1991 – kolejnym prezesem Klubu zostaje wybrany kolega Bolesław Konieczny SP6CCI, który przez długi czas pełnił tę funkcję.

W czerwcu 1997 – klub SP6PRT z ul. Gajowej przeniesiono do budynku przy ul. Pretficza 14-16.

6 czerwca 2019 – następuje zmiana zarządu klubu, prezesem zostaje kolega Ryszard Banasiak, SP6IFN.

Klub krótkofalowców PZK SP6PRT do dnia dzisiejszego zrzesza miłośników krótkofalarstwa. Skupia w swoich szeregach członków z dużym dorobkiem i doświadczeniem.