Contact us

Our club is located in Wroclaw, on Pretficza street No. 14/16.

Mailing address:

Klub SP6PRT
Polskiego Związku Krótkofalowców
ul. Pretficza 14/16
53-328 Wrocław

QTH-locator: JO81mc

e-mail: sp6prt@sp6prt.pl
webmaster: sq6poc