SP6CCI

Nastąpiło odczytanie sprawozdania z działalności klubu za lata 2018/2019.