Walne zebranie członków Klubu

      Brak komentarzy do Walne zebranie członków Klubu

http://chittagongit.com/icon/vote-icon-png-11.html
Zarząd Klubu Krótkofalowców SP6PRT zwołuje Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu, które odbędzie się 6 czerwca 2019r. o godzinie 15:45 w siedzibie klubu przy ul. Pretficza 14-16 we Wrocławiu.

Drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień o godzinie 16:00.