Uroczystość wręczenia Złotych Odznak Honorowych

Jak pisaliśmy wcześniej, nasi klubowi koledzy otrzymali zaszczytne odznaki PZK. W dniu 30 września b.r. prezes PZK kol. Waldemar 3Z6AEF i Prezes OT-01 kol SQ6NEJ wręczyli Złote Odzanki Honorowe PZK członkom naszego Klubu. Wyróżnieni zostali Koledzy:

  • Bolesław Konieczny SP6CCI
  • Andrzej Zgieb SP6AEG
  • Włodzimierz Herej SP6EQZ
  • Janusz Szymański SP6IXF

Działalność w/w Kolegów dla dobra naszej organizacji i propagowania Polski i polskiego krótkofalarstwa w kraju i poza jego granicami jest ogólnie znana. Serdecznie Kolegom gratulujemy!