Po Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu

      Brak komentarzy do Po Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu

Z drobnym poślizgiem informujemy, że 6 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Do najważniejszych spraw, które miały miejsce w trakcie zebrania, należy zaliczyć (w kolejności chronologicznej):

  • Głosowanie nad absolutorium odchodzącego zarządu.
  • Wybranie nowego zarządu (prezesem klubu został wybrany kol. Ryszard SP6IFN).
  • Głosowanie nad przyjęciem nowego statutu klubu.
  • Przyjęcie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Prezesa Klubu kol. Bolesławowi SP6CCI.

Poniżej kilka ujęć z wydarzenia, wraz z drobnym komentarzem. Niedługo przerwa wakacyjna, po której klub powraca do działania pod nowym zarządem!

Podziękowania dla SP6EBK, SP6BCC i SP6IXU za udostępnienie zdjęć.