Bolesław SP6CCI odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK

Z wielką radością przyjęliśmy komunikat PZK z 20 czerwca br., w którym ogłoszono przyznanie Złotej Odznaki Honorowej PZK m.in. naszemu koledze Bolesławowi SP6CCI, który od 1991 roku pełni funkcję prezesa naszego klubu.

Na obrazku SP6CCI jeszcze z inną nagrodą 🙂

Zgodnie z regulaminem odznaczenia:

Odznaka Honorowa Polskiego Związku Krótkofalowców stanowi
wyraz uznania Polskiego Związku Krótkofalowców dla osób lub instytucji
zasłużonych na polu realizacji zadań statutowych i rozwoju PZK.

Zdecydownie jest to za „suche” stwierdzenie faktu, że kol. Bolesław jest świetnym kompanem i kolegą, zawsze chętnym do pomocy i dzielenia się wiedzą o naszym wspólnym hobby, a także do snucia opowieści, w jakie jego bogate życie obfituje. I, proszę wybaczyć prywatę niżej podpisanego, jest również pierwszą osobą, która wprowadzała mnie w arkana krótkofalarstwa, za co jestem szczególnie wdzięczny.

Relacja fotograficzna z tego wydarzenia pojawi się, gdy tylko Odznaka trafi do naszego klubu.