ARISS w kontakcie z SP

      Brak komentarzy do ARISS w kontakcie z SP

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), a konkretnie jej odłam (ARISSAmateur Radio International Space Station) regularnie prowadzi łączności z uczniami szkół z całego świata. Z jednej strony ma to swój aspekt propagandowo-edukacyjny (spójrzcie tylko na listę pytań przygotowanych dla uczniów), ale nie sposób nie zauważyć w tym działalności popularyzującej nasze hobby.

Tym razem ARISS rozmawiała z uczniami szkół w Buczku, Zelowie i Łasku. Gratulujemy członkom klubu SP7KYL zorganizowania tego przedsięwzięcia! Poniżej relacja filmowa, zamieszczona w serwisie YouTube: