50 Rocznica Klubu SP6PRT

      Brak komentarzy do 50 Rocznica Klubu SP6PRT

8 listopada 2010r minęło dokładnie 50 lat od założenia klubu PZK przy Okręgowym Klubie Oficerskim Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Inicjatorami – założycielami byli Ryszard Sawicki SP6OI, Roman Łukowicz SP6BW, Eugeniusz Hutnik SP6QH i Tadeusz Ponomarow SP6AUH. Wkrótce klub otrzymał licencję na znak SP6PRT. I przez 50 lat aktywnie funkcjonował w środowisku krótkofalowców wrocławskich. Pierwszym prezesem klubu został Mieczysław Frydrysiak SP6AQK (sk) a przez cały czas funkcjonowania klubu działalnością klubu kierowało jeszcze tylko czterech kolegów – Zenon Pietrzak SP6FER (sk), Jerzy Matysiak SP6FVF, Eugeniusz Korytkiewicz SP6HTX i pełniący tę funkcję do dnia dzisiejszego przez 19 lat Bolesław Konieczny SP6CCI. Świadczy to o przyjaznej atmosferze panującej w klubie, współpracy, wzajemnego poszanowania niezależnie od tego czy jest się zwolennikiem telegrafii lub SSB, pracy na KF czy UKF, konstruktorem czy użytkownikiem pasma CB. Klub przez te lata funkcjonował na wielu polach, nie zawsze były to działania spektakularne a często praca u podstaw, która przynosiła efekty po dłuższym czasie.

Na polu organizacyjnym jako wsparcie logistyczne dla Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK – zapewnienie od wielu lat bazy lokalowej dla funkcjonowania DOT z czego korzysta również aktualny zarząd. Również wsparcie personalne – członkowie klubu wchodzą od lat w skład zarządu DOT a w roku 2006 prezesem DOT został członek klubu, Stanisław Kokorski SP6BCC.

Działalność sportowa to akcje członków klubu pod znakiem kontestowym SN6F. Na KF – CQ WW DX Contest SSB 1996 pierwsze miejsce w SP w kat. MOMB, na UKF, wyjazdowe w zawodach IOTA z Wolina pod znakiem SN6F/1, praca w zawodach będących polską wizytówką SP DX Contest – w 1998r SP6PRT zajęła pierwsze miejsce w kategorii MOMB.
Członkowie klubu uczestniczą w wielu współzawodnictwach sportowych, wielu z nich zajmuje w nich wysokie lokaty.
Ważnym i bardzo ciekawym wydarzeniem była w marcu 2007r wizyta we Wrocławiu i klubie znanych w świecie operatorów – Rogera G3SXW i Lionela G5LP. Członkowie klubu, miłośnicy DX-ów we Wrocławiu i z całej Polski (m.in. SP3DOI, SP4Z, SP6CIK) mieli okazję posłuchać niezwykle ciekawych opowieści Rogera z podróży z radiem do wielu ciekawych miejsc na świecie. Oraz dowiedzieć się jak to się robi – DX-owanie w atrakcyjnych krótkofalarsko krajach świata. Było też okazja do sympatycznego spotkania oko w oko wieloletnich znajomych z eteru, Jana SP6AAT i Rogera.

Popularyzacja krótkofalarstwa to organizacja wystawy osiągnięć pracy krótkofalowców, pokazowa praca z szkoły i domu dziecka oraz praca stacji okolicznościowych, przytoczę tylko dwie – w 2008r z okazji 30-lecia lotu w kosmos jedynego polskiego kosmonauty, mjr Mirosława Hermaszewskiego członkowie klubu pracowali pod znakiem SP30SPACE a w 2009r stacja klubowa pracowała pod znakiem okolicznościowym SN2009W z okazji Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet.

W ciągu tych lat klub wydawał kilka dyplomów dla krótkofalowców. Był to m.in. wydawany cyklicznie co 5 lat dyplom – 25, 30, 35, 40-lecia Ludowego Wojska Polskiego. W latach 1981 – 1998 wydawano dyplom „SP6” obejmujący swym regulaminem województwa WR, JG, WB, LG i OP. Ostatnia inicjatywa to dyplom z okazji dziesiątej rocznicy przystąpienia Polski do NATO w 2009r.

Bardzo ważnym elementem działalności klubu były i są kursy na uprawnienie operatorskie dzięki czemu przybywa czynnych miłośników krótkofalarstwa na Dolnym Śląsku, członków klubu i członków PZK. W ciągu ostatnich dziesięciu latach kursy ukończyło 71 kursantów i wszyscy zdali egzaminy państwowe na Świadectwo Operatora Urządzeń w Amatorskiej Służbie Radiokomunikacyjnej. Na tym polu kończący kursy mają dużo do zawdzięczenia prezesowi klubu Bolesławowi SP6CCI, który bardzo zaangażował się w prowadzenie szkolenia.

Podczas pamiętnej powodzi w górnym dorzeczu Odry na Dolnym Śląsku w lipcu 1997r członkowie klubu włączyli się bardzo aktywnie w organizację
i funkcjonowanie sieci łączności radiowej na terenach objętych powodzią. Jednym z najbardziej zaangażowanych w tę akcję był Jurek SP6FVF pracując ze Sztabu Akcji Przeciwpowodziowej w Opolu i we Wrocławiu. Wielu członków klubu pracowało na KF i UKF tworząc sprawnie funkcjonującą sieć łączności radiowej w pierwszych dniach zastępując a w późniejszych uzupełniając niewydolne służby profesjonalne.

Ważnym, choć nie zawsze w pełni docenianym elementem działalności klubu, są co piątkowe spotkania klubowe. Integrują one środowisko wrocławskich krótkofalowców bo oprócz członków klubu przychodzą koledzy z innych środowisk. I są to spotkania wspominających seniorów – SP6AAT, SP6WM, SP6BAA, SP6GB; są rozmowy o DX-ach i porady doświadczonych konstruktorów. Pojawia się Henryk SP6ARR przynosząc wieści co nowego
w jego krótkofalarskim serwisie video. Tematy spoza naszego hobby są też obecne, jest z kim podyskutować o muzyce jazzowej i filmach spoza głównego nurtu. O aktualnej tematyce czyli zalety i wady poszczególnych transceiverów, anten czy o komputerach generujących nowe możliwości i nowe problemy tylko wspomnę na marginesie. Chętni mogą znaleźć miejsce przed radiostacją i nawiązywać łączności. A obok zajęcia na kolejnym kursie krótkofalarskim.

Co roku możemy spotkać się na spotkaniu opłatkowym przed świętami Bożego Narodzenia. Mile widziani są wszyscy chętni, nie tylko z kręgu członków klubu. W tym roku doszło jeszcze spotkanie z okazji 50-tej rocznicy klubu. Była okazja do wspomnień, podziękowań, nagrodzenia aktywnych członków klubu dyplomami i okazjonalnym upominkiem. Prezes DOT Waldemar Sznajder 3Z6AEF wręczył dla naszego klubu okolicznościowy puchar a prezes klubu SP6CCI otrzymał pamiątkową plakietę za bardzo duży wkład w sprawne funkcjonowanie klubu.

Andrzej Sadowski SP6ECA